top of page

VEILIGHEID / RIJ- EN RUSTTIJDEN: EEN OVERZICHT

De Europese reglementering inzake rij- en rusttijden is ontstaan om de veiligheid van onze chauffeurs en hun passagiers te verzekeren.  Wij geven u graag de belangrijkste elementen mee, opdat u als klant over een hulpmiddel beschikt om uw verplaatsing te organiseren.    

 

  • Hoe lang duurt de maximale werkdag van een chauffeur?

De werkdag van de chauffeur start op het ogenblik dat hij bij het voertuig is en de nodige voorbereidingen treft om de reis aan te vangen.  De dag eindigt bij het definitief verlaten van de autocar.  Deze tijdspanne mag maximaal 15 uur duren.  Vervolgens moet de chauffeur negen uur rusten vooraleer er een nieuwe prestatie kan starten.

 

  • Hoe lang mag de chauffeur rijden en hoe organiseert hij zijn rusttijden?

De chauffeur mag maximum 4u30 ononderbroken rijden. 
Binnen een periode van 5u15’ moet de chauffeur 45' rust genomen hebben.  Dat kan hij op twee manieren organiseren: 45’ aaneensluitend of opgesplitst in 15’ en 30’ (let op: steeds in deze volgorde).  
Op één werkdag mag de chauffeur maximum negen uur effectief rijden.

 

  • Reglementering met twee chauffeurs aan boord

De hierboven beschreven reglementering geldt ook indien er twee chauffeurs aan boord zijn, met dit verschil dat hun werkdag 21 uur mag duren in plaats van 15.

 

  • Een voorbeeld:

Indien de chauffeur zijn dag start om 7u in de stelplaats, moet hij ten laatste om 22u zijn voertuig definitief kunnen verlaten. 

Tijdens de dag mag hij 9 uur effectief rijden, waarvan 4u30 ononderbroken. 

Hij mag dus ofwel tot 11u30 rijden en dan 45’ rusten, ofwel vóór 12u15 tweemaal gestopt hebben om de eerste maal 15’ en de tweede maal 30’ te rusten. 
Dit mag vervolgens een tweede maal herhaald worden.

Onze autocars zijn voorzien van alle modern comfort.

Maar ook de veiligheid staat natuurlijk voorop: zowel bij de aankoop als bij het onderhoud van onze voertuigen schenken we hier de meeste aandacht aan.

 

Jaarlijks wordt er om die reden ook geïnvesteerd in bijscholing/vakbekwaamheid van de chauffeurs.

 

Onze gekwalificeerde en ervaren chauffeurs stellen alles in het werk om u op een aangename en veilige manier op uw bestemming te brengen.

Hiervoor is het belangrijk dat de rij- en rusttijden zorgvuldig nageleefd worden. Bij een controle moet de chauffeur zijn documenten van de voorbije 28 dagen kunnen voorleggen. Dit kan heel wat tijd in beslag nemen. Wij vragen uw begrip voor deze situatie. De chauffeur, noch het bedrijf hebben hier enige invloed op

 

bottom of page